Fasade Termike

Fasade Termike është një sistem veshës i objektit i cili ofron një hapësirë mes panelit të jashtëm dhe pjesës së brendshme (shtresës së izolimit) për të lejuar qarkullimin e ajrit (ventilimin). Veshja me fasade termike i siguron objektit një varg avantazhesh përfshirë ruajtjen e temperaturës dhe parandalimin e lagështisë

Imazhi BG