Video

Detaje

Në Kontakt, mbi të gjitha tregojmë një kujdes të veçantë në detajet e ndërtimit të komplekseve tona.

Detaje | Hidroizolim TW 125 plus Alwitra Mangalem 21
Detaje | Fasadë e jashtme Phoenix
Detaje | Shtrim me i.idro Drain Phoenix
Detaje | Hidroizolim Ardex Tualete
Detaje | Lidhje Hekuri Leo

Kompania

Kompania e ndërtimit Kontakt, prej më shumë se një dekade e gjysmë, është një ndër kontribuesit kryesorë në ndërtimin e projekteve me rëndësi të lartë për komunitetin dhe biznesin në vend.

Profili i Kompanisë 2019
Profili i Kompanisë 2018
Profili i Kompanisë 2017
Profili i Kompanisë 2016