Parkimi 014

13,000 €
Me një kat nën tokë të dedikuar parkimit, Kontakt ofron parkim të sigurt për banoret. Çdo post ka hapësirën e tij autonome dhe ka sipërfaqe optimale. Orientimi i drejtë nëpërmjet sinjalistikës, ajrimi natyral i hapësirës , cilësia e realizimit dhe siguria që mundësohet, janë bindja për investimin tuaj.
Tipi:
Parkim
Shkalla
1
Kati:
-1
Sipërfaqja:
24.1m2